Image

HIV/AIDS Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar

                                DAVETLİSİNİZ!

Değerli Meslektaşlarımız,

1981 yılında çaresizlik, ümitsizlik ve başarısızlıkla başlayan HIV infeksiyonu, 35 yıl içerisinde kronik bir hastalığa dönüştü. 1980’li yılların başında, tedavi eden hekimleri bekleyen en önemli sorun virüs replikasyonunun kontrol altına alınamayışı ve bu nedenle gelişen derin immün yetmezlik tablosuydu. İmmün sistem yetmezliği olan kişilerde ortaya çıkan fırsatçı infeksiyonlar, tedavideki en önemli sorunu teşkil ediyor ve yaşam süresini belirliyordu. Ölümle eşdeğer olarak anılan hastalık, etkin ve tolere edilebilir ilaçların tedaviye girmesiyle 2000’lerden itibaren takip edilebilir, idare edilebilir bir hal aldı. Beklenen yaşam süreleri uzadı; hatta bazı öngörüler, sağlıklı yaşam önerilerine özen gösteren HIV pozitif kişilerin genel popülasyondan daha uzun süre yaşayabileceğini söylemekte.

Yaşam süresinin uzaması, direkt HIV ile ilişkili olmayan durumların ortaya çıkmasına yol açtı. HIV infekte kişileri takip eden klinisyenler gözlerini virüsün baskılanmasından, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve koroner arter hastalığı gibi durumların takibine çevirmek durumunda kaldılar. Hastalarımızın daha iyi bir tıbbi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla eşlik eden hastalıkların takibinde çok disiplinli bir yaklaşım gerekmektedir.

Değerli arkadaşlarım, sizleri HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ile Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) tarafından düzenlenen, İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu tarafından desteklenen “HIV/AIDS: Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar” başlığı ile gerçekleştireceğimiz bilimsel toplantımıza davet ediyoruz. Toplantımız 18 Şubat 2017, Cumartesi günü The Green Park Otel Ankara’da düzenlenecektir.

Bu toplantıda amacımız yurdumuzun dört bir yanından toplantımıza katılacak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimleri arasında HIV pozitif kişilerde eşlik eden hastalıkların takibi konusunda bir sinerji yaratmaktır. Toplantı süresince sizlerin kendi olgularınızda yaşadığınız sorunlar üzerinde de tartışmalar yapılacaktır.

Sizlerin varlığı ve katkıları ile toplantımızın planlanan hedefe ulaşması daha kolay olacaktır.

18 Şubat 2017’de görüşebilmek ümidiyle…

Sevgi ve Saygılarımızla.

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği Sekreteri